Wycinka drzew

W naszej ofercie znajdą Państwo wycinkę drzew i krzewów na terenie prywatnych posesji. Doświadczenie i sprzęt, jakim dysponujemy, pozwala na bezpieczne usunięcie drzewa, bez sytuacji powodujących zagrożenie związane z upadającym drewnem. Posiadamy rozdrabniarkę do gałęzi, dzięki czemu usuwamy odpady biodegradowalne z terenu ogrodu bez większych problemów.

Wycinka drzew

Wycinka drzew Kraków:

drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzie, budynków i samochodów
drzewa na prywatnych posesjach
drzewa na zieleńcach i terenach zielonych
drzewa połamane i uszkodzone w wyniku wyładowań atmosferycznych

Właściciel nieruchomości może od stycznia 2017 roku może bez pozwolenia wyciąć drzewo na swojej posesji. Jedyny warunek stanowi brak związku wycinki z działalnością gospodarczą prowadzoną przez właściciela.

Wymiary, które obowiązują w chwili obecnej:

topola, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny,klon srebrzysty, wierzba, robinia akacjowa, platan klonolistny – jeśli na wysokości 130 cm nie drzewo nie osiągnęło 100 cm obwodu

pozostałe gatunki, jeśli na wysokości 130 cm nie osiągają obwodu 50 cm